Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

και των καλλυβιστών εξέχεεν το κέρμα και τας τραπέζας ανέτρεψε


«…Κα γγς ν τ πάσχα τν ουδαίων, κα νέβη ες εροσόλυμα ησος.

κα ερεν ν τ ερ τος πωλοντας βόας κα πρόβατα κα περιστερς κα τος κερματιστς καθημένους,

κα ποιήσας φραγέλλιον κ σχοινίων πάντας ξέβαλεν κ το ερο, τά τε πρόβατα κα τος βόας, κα τν κολλυβιστν ξέχεεν τ κέρμα κα τς τραπέζας νέτρεψε,

κα τος τς περιστερς πωλοσιν επεν·

ρατε τατα ντεθεν· μ ποιετε τν οκον το πατρός μου οκον μπορίου…», (Κατά Ιωάννην ευαγγέλιο)…