Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

Δώδεκα χρόνια στο Στρατό, στη Λάρσα και στο Δομοκό


Δώδεκα μήνες στο Στρατό, στη Λάρισα στο Διμοκό, από τη Μαρίζα Κωχ