Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

Δώδεκα χρόνια στο Στρατό, στη Λάρσα και στο Δομοκό


Δώδεκα μήνες στο Στρατό, στη Λάρισα στο Διμοκό, από τη Μαρίζα Κωχ

Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015

Υπό το βλέμμα της Μπουμπουλίνας, του Μάρκου Μπότσαρη, των Ιδρυτών της Φιλικής,

του Μακρυγιάννη, της Μαντώ Μαυρογένους, του Ανδρούτσου άρχισε η ψηφοφορία 
ΝΑΙ ή ΟΧΙ στην συμφωνία που προτείνουν οι Εταίροι Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

Εύκολη συνταγή για τυρόπιτα (αλευρόπιτα)

Μια τυρόπιτα που μπορούμε να κάνουμε αρκετά εύκολα και σε λίγο χρόνο.
Ιδού λοιπόν πως γίνεται
(Γράφει ο Παύλος Αλεξάνδρου στον Πρωϊνό Λόγο) 


Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

ΘΕΜΑ: Κρίσις περί της νομιμοφροσύνης των υποψηφίων

Η λίστα των προγραφών για 235 δεκαοχτάρηδες

Η ιστορία υπηρετείται από τις ζωντανές μαρτυρίες... 
Η «Η» παρουσιάζει ένα ντοκουμέντο της φοβερής εκδικητικότητας του καθεστώτος της 21 Απριλίου. 
Πρόκειται για την απόφαση της Επιτροπής του υπουργείου Παιδείας που έθεσε εκτός των «Εισιτηρίων Εξετάσεων» 235 δεκαοκτάχρονα τότε παιδιά -ο κατάλογος με τα ονόματα των οποίων παρατίθεται- με αφορμή τα «αριστερά φρονήματα» όχι μόνο των ιδίων αλλά ακόμη και συγγενικών τους προσώπων ή ατόμων του περιβάλλοντός τους. Και αυτοί... διάβαζαν αλλά ο πέλεκυς έπεσε επάνω τους βαρύς...
Από τη μία πλευρά, το σε άψογο χωροφυλακίστικο ύφος κείμενο της απόφασης είναι ενδεικτικό των αντιλήψεων του καθεστώτος περί «φρονηματισμού» της νεολαίας. 
Από την άλλη, όπως εύγλωττα επισημαίνεται από τo κείμενο-μαρτυρία, οι συνέπειες της απόφασης για τους ανθρώπους αυτούς ήταν καταλυτική, καθώς δεν μπόρεσαν ποτέ να σπουδάσουν, αν και είχαν τα προσόντα - με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη μετέπειτα ζωή τους.

Εν Αθήναις σήμερον την 19ην Οκτωβρίου 1967, ημέρα Πέμπτην και ώραν 12ην μεσημβρινήν εν τω καταστήματι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (οδός Μητροπόλεως, αριθ. 15)
συνήλθεν εις συνεδρίασιν η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων δια τας Ανωτέρας και Ανωτάτας Σχολάς υπό την προεδρίαν του κ. Αθανασίου Παπακωνσταντίνου, Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εις ην παρέστησαν οι κ.κ.
1) Νικόλαος Τωμαδάκης,
2) Χρίστος Φουσιάνης,
3) Δημήτριος Κάππος,
4) Ελευθέριος Στάθης,
5) Αλκιβιάδης Αποστολάκης, Καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών,
6) Δημήτριος Φιλάρετος,
7) Δημοσθένης Αρκουδέας, Γυμνασιάρχης και
8) Κων/νος Παπαπάνος, Διευθυντής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
παρισταμένων και των Ιωάννου Ιωάννου, Γραμματέως και Παναγιώτου Μούκιου, Βοηθού Γραμματέως της Επιτροπής, Τμηματαρχών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ - Κρίσις περί της νομιμοφροσύνης των υποψηφίων.
Περατωθείσης της μελέτης των μέχρι σήμερον υποβληθεισών πράξεων των Επιτροπών αποδοχής και ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων, ως και πάντων των υποβληθέντων στοιχείων των κριθέντων μη νομιμοφρόνων και μετά συζήτησιν μεταξύ των μελών αυτής αποφασίζει:
Α. Δέχεται ότι συμφώνως και προς τας διαβιβασθείσας απόψεις της κυβερνήσεως δια του κ. Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δέον να αποκλεισθώσιν ως μη νομιμόφρονες οι αναπτύξαντες κομμουνιστικήν δραστηριότητα και ουχί απλώς οι συμπαθώς διακείμενοι ή εμφορούμενοι υπό κομμουνιστικών φρονημάτων, δια τους οποίους δεν αναφέρονται συγκεκριμέναι εκδηλώσεις θεμελιούσαι κατά τρόπον ασφαλή την προσχώρησιν τούτων εις την κομμουνιστικήν παράταξιν.
Β. Κρίνει ότι δέον να μη αποκλεισθώσιν οι λοιποί, κριθέντες πρωτοβαθμίως ως μη νομιμόφρονες, διαβιβασθώσι δε τα επιβαρυντικά στοιχεία τούτων εις τας οικείας Ανωτέρας και Ανωτάτας Σχολάς, εις ας περιπτώσεις ήθελον ούτοι επιτύχει, ίνα τύχωσιν ιδιαιτέρας παρακολουθήσεως και μερίμνης παρά των οικείων Σχολών.
 Το γεγονός ότι ούτοι διαβιούντες υπό την επήρειαν κομμουνιστικού περιβάλλοντος κατώρθωσαν μέχρι σήμερον, βοηθούντος και του σχολείου, να μη προβώσιν εις εκδηλώσεις παρέχει την βάσιμον ελπίδα ότι είναι δυνατόν να αποσπασθώσιν εκ της αντεθνικής ιδεολογίας και να ενταχθώσιν εις την εθνικήν παράταξιν.

Γ. Κρίνει ως μη νομιμόφρονας τους κάτωθι δια τους οποίους υφίστανται στοιχεία αποδεικνύοντα την κομμουνιστικήν αυτών δράσιν:
Εκ της Α Γενικής Επιθεωρήσεως Μέσης Εκπαιδεύσεως:
1. Μηναϊδου Ολγα του Κων/νου και της Μαρίας
..........................................
…………………………
…………………………………….

Εκ της Θ Γενικής Επιθ/σεως Μέσης Εκπαιδεύσεως
131. Βαμβέτσος Ευστάθιος του Στυλιανού και της Ουρανίας
132. Βουργίδης Αντώνιος του Γεωργίου και της Μελπομένης
133. Γαστεράτος Στέφανος του Αλεξάνδρου και της Ελενέτας
134. Γαστεράτος Ανδρέας του Αλεξάνδρου και της Μαρίας
135. Γιαραλής Γεώργιος του Χαριλάου και της Καλυψούς
136. Γκόγκα Μαρία του Σωτηρίου και της Αναστασίας
137. Καστούμη Γεωργία του Νικολάου και της Ξανθής
138. Κατσουλίδης Πολύκαρπος του Αλεξάνδρου και της Μαρίνας
139. Κεραμίδα Αγνή του Δημητρίου και της Αφροδίτης
140. Μοσχέτας Νικόλαος του Κων/νου και της Παρασκευής
141. Παπανικολάου Δημήτριος του Γεωργίου και της Αγόρως
142. Πάτσιας Στέφανος του Χριστοδούλου και της Ολυμπίας
143. Πρωτόπαππας Ιωάννης του Σταύρου και της Ελένης
144. Ρέσσος Λάζαρος του Ευαγγέλου και της Αντωνίας
145. Σιαμέτης Θεόδωρος του Δημητρίου και της Ευαγγελιώς
146. Τζόβας Χρήστος του Γεωργίου και της Υπατίας
147. Τόλιας Νικόλαος του Νέστωρος και της Κυράτσως
148. Τσάγγος Ευάγγελος του Ηλία και της Αθηνάς

149. Τσιούνης Παναγιώτης του Δημητρίου και της Μαρίας

Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Έφυγε ο Αντρέα Γκάλο ο παρτιζάνος παπάς του πεζοδρομίου


«Ο παρτιζάνος παπάς του πεζοδρομίου»

Καρδινάλιοι και τρανσέξουαλ στην κηδεία του ιταλού ιερέα Αντρέα Γκάλο

Ο ιερέας των «έσχατων» πάλεψε για την φροντίδα και το άνοιγμα σε περιθωριοποιημένους, ναρκομανείς, πόρνες και αστέγους 
           
Γένοβα
Οι έσχατοι γίνονται πρώτοι στην κηδεία του ιταλού ιερέα Αντρέα Γκάλο, του «ιερέα του πεζοδρομίου» που στάθηκε στο πλευρό των απόκληρων και πέθανε σε ηλικία 84 ετών προκαλώντας συγκίνηση όχι μόνο στην Γένοβα, όπου υπηρετούσε, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα.
Τη θεία λειτουργία για το τελευταίο αντίο στον ιερέα θα τελέσει το Σάββατο ο καρδινάλιος Μπανιάσκο, ψάλτης θα είναι μία τρανσέξουαλ και το φέρετρο θα κουβαλήσουν «μέλη της τοπικής κοινότητας», σύμφωνα με τη Repubblica.
Παρόντες στην κηδεία και στην νεκροπομπή, η οποία θα κυριαρχήσει το μεσημέρι στο τμήμα της Γένοβας γύρω από την εκκλησία του ντον Γκάλλο, θα είναι ο δήμαρχος και αντιπρόσωποι της περιφερειακής κυβέρνησης.

Ο Αντρέα Γκάλο γεννήθηκε στη Γένοβα τον Ιούλιο του 1928 και ακολούθησε φιλοσοφικές σπουδές.
Μετά τις σπουδές του στη Ρώμη και μία ιεραποστολή στη Βραζιλία, επέστρεψε στη Γένοβα ιδρύοντας τη δεκαετία του '70 την κοινότητα του Σαν Μπενεντέτο αλ Πόρτο για να φιλοξενήσει τους φτωχούς και τους περιθωριοποιημένους, ναρκομανείς, πόρνες και αστέγους, «όλους τους τελευταίους», όπως έλεγε.
Ο Αντρέα Γκάλο, θυμούνται τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, προσπάθησε όλη τη ζωή του να ανοίξει την πόρτα της Εκκλησίας στους περιθωριοποιημένους, να δώσει μάχη για την εργασία, το δικαίωμα στην υπηκοότητα για τους ξένους, να υπερασπίσει τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων, να στηρίξει τους αδύναμους.
«Η βοήθεια στους τελευταίους είναι καθήκον» έλεγε ο «ιερέας των τελευταίων». Ήταν ο «ιερέας του πεζοδρομίου», ο «κόκκινος ιερέας», ο ανατρεπτικός, μεταρρυθμιστής, επαναστάτης πατέρας Γκάλο που τραγουδούσε τον περασμένο Δεκέμβριο το διάσημο παρτιζάνικο Bella Ciao μέσα στην εκκλησία στην πρωτεύουσα της Λιγουρίας.
ΠΗΓΗ Newsroom ΔΟΛΠέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

The aeroplane from Germany, με ευρώπουλα γεμάτοΠέντε δισ. ευρώ με αεροσκάφος στην Κύπρο

Κύπρος
Με τέσσερα κοντέινερ έφτασαν δισ. ευρώ στην Κύπρο, με αεροπλάνο. Στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση
Με πέντε δισ. ευρώ τονώνεται η ρευστότητα των κυπριακών τραπεζών. Τα χρήματα δεν κινήθηκαν μέσω λογαριασμών αλλά έφτασαν με αεροπλάνο, ενώ μεταφέρθηκαν με συνοδεία από τεθωρακισμένα οχήματα.
Για την ρευστότητα των κυπριακών τραπεζών, οι οποίες ανοίγουν την Πέμπτη, μεταφέρθηκαν στην Κύπρο τα πέντε δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Για τη μεταφορά τους στήθηκε ειδική επιχείρηση η οποία θύμιζε πάρα πολύ χολιγουντιανού επιπέδου ταινία, με συνολικά τέσσερα κοντέινερ γεμάτα χρήματα και ολόγυρά τους ένοπλοι άνδρες των ειδικών δυνάμεων και τεθωρακισμένα οχήματα, ενώ από πάνω πετούσαν ελικόπτερα.
Ουσιαστικά δημιουργήθηκε πομπή 200 μέτρων από την Λάρνακα μέχρι τα θησαυροφυλάκια της Κεντρικής Τράπεζας.
Το αεροσκάφος ήρθε από τη Γερμανία.
Ωστόσο στα χαρτιά του αεροσκάφους αναγραφόταν ότι μεταφέρονταν ομόλογα "bonds", όπως εικάζεται για να μην αποκαλυφθεί ότι το φορτίο ήταν χρήματα.
Η απόφαση να ανοίξουν οι τράπεζες οριστικά την Πέμπτη πάρθηκε την Τετάρτη το βράδυ από το διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Πανίκο Δημητριάδη και τον υπουργό Οικονομικών, Μιχάλη Σαρρή, αλλά με κάποιους περιορισμούς στις συναλλαγές.
Η εκπρόσωπος Τύπου της Κεντρικής Τράπεζας , Αλίκη Στυλιανού, δήλωσε ότι οι τράπεζες θα ανοίξουν για το κοινό στις 12 το μεσημέρι και θα μείνουν ανοικτές μέχρι τις 18.00. Οι υπάλληλοι των τραπεζών θα βρίσκονται από το πρωί στις εργασίες τους.

………………………………

Αεροπλάνο και κοντέινερ με χαρτονομίσματα
Γιγαντιαία επιχείρηση για τη μεταφορά μετρητών στην Κύπρο
Δισεκατομμύρια ευρώ μεταφέρθηκαν την Τετάρτη στην Κύπρο, με ειδική πτήση από τη Γερμανία, εν όψει του ανοίγματος των κυπριακών τραπεζών, στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, έπειτα από δύο εβδομάδες που παρέμειναν κλειστές.

Η ειδική πτήση από τη Φρανκφούρτη έφτασε λίγο μετά τις 16.30 το απόγευμα στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Τα χαρτονομίσματα φορτώθηκαν στη συνέχεια σε 4-6 κοντέινερ και, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, μεταφέρθηκαν στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στη Λευκωσία.
Σε όλη τη διαδρομή υπερίπταντο πάνω από τα κοντέινερ ελικόπτερα της αστυνομίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 5 δισ. ευρώ ρευστό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει το γεγονός.
Στα χαρτιά του αεροσκάφους αναγραφόταν ότι μεταφέρονταν ομόλογα (bonds), προφανώς για να μην αποκαλυφθεί ότι το φορτίο ήταν χρήματα.
Τα τραπεζικά ιδρύματα στην Κύπρο θα ανοίξουν την Πέμπτη και θα εξυπηρετούν το κοινό από τις 12:00 ως τις 6:00 το απόγευμα, αλλά με αυστηρούς περιορισμούς στις συναλλαγές και στην κίνηση των κεφαλαίων.

Το όριο αναλήψεων ορίζεται στα 300 ευρώ ανά πρόσωπο, απαγορεύεται κάθε πληρωμή χωρίς μετρητά, υπάρχει διάταξη επαναπατρισμού κεφαλαίων, ενώ απογορεύεται η μεταφορά ποσού άνω των 1.000 ευρώ ανά πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό.

Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013

Ταξίδι στην Ελλάδα του 19ου - 20ου αιώνα

Ένα φωτογραφικό ταξίδι στην Ελλάδα του 19ου και 20ου αιώνα.
Ιστορική αποτύπωση μέσα από σπάνιες φωτογραφίες μιας ξεχασμένης και δύσκολης εποχής

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Το Grandola, vila morena στη Βουλή της Πορτογαλίας


Μνήμες από την «Επανάσταση των Γαρύφαλλων» στην Πορτογαλία του Μνημονίου

Λισαβόνα, Πορτογαλία

Ένα άσμα από το παρελθόν ακούστηκε από τα θεωρεία της πορτογαλικής Βουλής, διακόπτοντας την ομιλία του ο πρωθυπουργού, Πάσους Κοέλιου, στην Ολομέλεια.

Μια ομάδα 30 ατόμων άρχισε να τραγουδά το Grandola, Vila Morena, το οποίο συνόδευσε την «Επανάσταση των Γαριφάλων το 1974» και την πτώση της δικτατορίας.

Έκτοτε θεωρείται σύμβολο της δημοκρατίας και της ανεξαρτησίας σε μια χώρα που αντιμετωπίζει τις συνέπειες του Μνημονίου.

Ο πρωθυπουργός χαμογέλασε και προσπάθησε να συνεχίσει την ομιλία του, χωρίς τελικά να τα καταφέρει. Η πρόεδρος του Σώματος, σταμάτησε τον πρωθυπουργό, περίμενε να τελειώσει το τραγούδι και να αποχωρήσουν από την αίθουσα οι διαδηλωτές.

Για την ιστορία οι διαδηλωτές ανήκουν σε μια οργάνωση «αγανακτισμένων» πολιτών, η οποία διοργάνωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο τις πρωτοφανείς -για τα δεδομένα της χώρας- κινητοποιήσεις  κατά της τρόικας με εφαλτήριο το Διαδίκτυο.

Τότε είχαν λάβει μέρος στις κινητοποιήσεις πάνω από 500 χιλιάδες πολίτες.

Δείτε το blog της οργάνωσης με τίτλο «que se lixe a troika»

«Θέλαμε να υπενθυμίσουμε στον πρωθυπουργό ότι σε αυτή τη χώρα ο λαός κάνει κουμάντο» δήλωσε μέλος της οργάνωσης στα Μέσα Ενημέρωσης.

Nέο ραντεβού έχουν δώσει οι διαδηλωτές στους δρόμους της Λισαβόνας στις 3 Μαρτίου.

Για την ιστορία, το τραγούδι Grandola, Vila Morena μιλά για την αδελφοσύνη των κατοίκων της Grandola, μιας μικρής πόλης νότια της Λισαβόνας.

Στη διάρκεια της δικτατορίας του Σαλαζάρ το τραγούδι είχε απαγορευθεί, για να ακουστεί τελικά από τα ραδιόφωνα στις 25 Απριλίου 1974, όταν ξεκίνησε η «Επανάσταση των Γαριφάλων», που έριξε τη δικτατορία.

Επρόκειτο για ένα κίνημα χαμηλόβαθμων αξιωματικών, το οποίο ανέτρεψε αναίμακτα το καθεστώς, βγάζοντας στους δρόμους χιλιάδες πολίτες. Οι Πορτογάλοι που βγήκαν στους δρόμους έβαζαν γαρίφαλα στις κάννες των όπλων των στρατιωτών.

Ένα χρόνο αργότερα έγιναν οι πρώτες ελεύθερες εκλογές στην Πορτογαλία και η χώρα σταδιακά πήρε το δρόμο της δημοκρατίας.

Α.Ρ.
Newsroom ΔΟΛ

Grândola, vila morena
Terra da fraternidade
O povo é quem mais ordena
Dentro de ti, ó cidade
Dentro de ti, ó cidade
O povo é quem mais ordena
Terra da fraternidade
Grândola, vila morena
Em cada esquina um amigo
Em cada rosto igualdade
Grândola, vila morena
Terra da fraternidade
Terra da fraternidade
Grândola, vila morena
Em cada rosto igualdade
O povo é quem mais ordena
À sombra duma azinheira
Que já não sabia a idade
Jurei ter por companheira
Grândola a tua vontade
Grândola a tua vontade
Jurei ter por companheira
À sombra duma azinheira
Que já não sabia a idade

Grândola, swarthy town*
Land of fraternity
It is the people who lead
Inside of you, oh city
Inside of you, oh city
It is the people who lead
Land of fraternity
Grândola, swarthy town
On each corner, a friend
In each face, equality
Grândola, swarthy town
Land of fraternity
Land of fraternity
Grândola, swarthy town
In each face, equality
It is the people who lead
In the shadow of a holm oak
Which no longer knew its age
I swore to have your will
as my companion, Grândola
I swore to have your will
as my companion, Grândola.
In the shadow of a holm oak
Which no longer knew its age